För uppdragsgivare

Doratone lägger stor vikt vid att selektivt välja ut och arbeta med de bästa radiologerna i landet för att på så sätt matcha uppdragsgivarens krav på kompetens, kvalité och kapacitet. I och med att företagets VD själv är...

För läkare

Vill ha goda konsultuppdrag? På heltid, deltid eller kanske bara i form av ett enstaka uppdrag, kan du enkelt prova på hur det är att jobba som radiolog för oss. Förutsättningarna bestämmer du.

Om oss

Doratone är ett bemanningsföretag med sin kärnverksamhet inom radiologi och är registrerat i Sverige, Norge och Finland. Hittills har 260 radiologer jobbat för Doratone på konsultbasis.


DORATONE AB
Kungsholmstorg 13A        Tel: +46 (0)73 3241036
112 21 Stockholm            E-mail: info@doratone.com


Copyright ©2016 Doratone AB